شانگهای، چین    +86-21-54306275

ماشین چاپ شیشه ای