شانگهای، چین    +86-21-54306275

دستگاه چاپ بزرگ قالب